Inschrijven voor een appartement in het project Jelleboog Texel is niet meer mogelijk

De inschrijftermijn liep tot 9 december 2021

Inschrijven voor één van de woningen in het project Jelleboog is niet meer mogelijk.

Loting en toewijzing

Een eerste loting zal door de notaris worden verzorgd onder de inschrijvers die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente Texel (zoals bedoeld in artikel 7 van de Huisvestingsverordening 2019). Bij deze loting wordt door de notaris per bouwnummer een eerste optant en een 1e en 2e reservekandidaat bepaald.

Wanneer na bovenstaande loting nog niet voor iedere woning een optant en twee reservekandidaten aanwezig zijn, zal een tweede loting door de notaris worden verzorgd onder de inschrijvers die niet economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente Texel (zoals bedoeld in artikel 7 van de Huisvestingsverordening 2019).

Bij iedere loting wordt op volgorde van de lotingsuitslag aan de door inschrijver hoogst opgegeven beschikbare voorkeur toegewezen. Indien geen bouwnummers meer beschikbaar zijn dan wordt een positie als 1e reservekandidaat toegewezen, eveneens voor de hoogst opgegeven beschikbare voorkeur.  Indien ook geen posities als 1e reservekandidaat meer beschikbaar zijn wordt een positie als 2e reservekandidaat toegewezen, eveneens voor de hoogst opgegeven beschikbare voorkeur.  De loting wordt verzorgd door de notaris maar is niet openbaar.

Na de eerste (en zo nodig tweede) loting is iedere woning voorzien van een optant en twee reservekandidaten. De makelaar gaat nu over tot het aanbieden van de opties. Indien de eerste optant geen gebruik maakt van de optie dan wordt de optie aan de 1e reservekandidaat aangeboden. Indien de 1e reservekandidaat geen gebruik maakt van de optie wordt deze aangeboden aan de 2e reservekandidaat. Indien ook de 2e reservekandidaat geen gebruikt maakt van de optie wordt het bouwnummer door de makelaar toegewezen aan een willekeurige (dus niet aan de loting verbonden) kandidaatkoper.

Verkoopprocedure

Bij acceptatie van de optie betaal je een optievergoeding van €750 (te voldoen binnen 48 uur na aanbieding door de makelaar). Indien wordt overgegaan tot aankoop van het appartement wordt deze vergoeding verrekend met de koopsom (in dat geval zijn er dus geen extra kosten). Indien voor of ná ondertekening van de overeenkomst wordt afgezien van aankoop van het in optie gegeven appartement, ofwel blijkt dat kandidaatkoper niet voldoet aan artikel 7 van de Huisvestingsverordening 2019, dan wordt de optievergoeding niet gecrediteerd.

Project de Jelleboog valt nadrukkelijk niet onder de Huisvestingsverordening 2019 van de gemeente Texel. Enkel voor de uitleg van de definitie van “economisch of maatschappelijk gebondenheid” wordt verwezen naar artikel 7 van de Huisvestingsverordening 2019.

*Verkoper behoudt zich het recht voor om bovengenoemde inschrijf-, loting- en verkoopprocedure aan te passen indien daar zwaarwegende aanleiding toe is.
Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op vrijdag 19 november 2021 om 13.00 uur.